Rada Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020

1. Kamil Ceglarek

2. Aleksandra Lelit

3. Dominik Habirek

Opiekun: P. Aleksandra Pokora