Rada Młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

1. Dawid Ceglarek

2. Wera Łyżniak

3. Maja Podsiadło

Opiekun: P. Martyna Ciesielska