Losy absolwentów Szkoły Podstawowej w Więckach

( Wg księgi uczniów od rocznika 1963 do 1987)

Liczba absolwentów ujętych w zestawieniu: 578

Liczba absolwentów, o których udało się zebrać informacje: 544

Brak danych: w 34 przypadkach ( najczęściej dotyczy osób, które dawno wyjechały, adres trudny do ustalenia).
Zestawienie liczbowe i procentowe poziomu wykształcenia absolwentów na czerwiec 2007 r.

Poziom wykształceniaLiczba osób%
Niepełne podstawowe20,36
Podstawowe499,01
zawodowe22441,18
średnie13023,90
licencjat386,98
wyższe10118,57
Razem544100,00

Zestawienie poziomu wykształcenia absolwentów na rok 2007 z poziomem wykształcenia ludności badanego w 1983 r. przez p. L. Matuszewskiego.

Poziom wykształcenia19832007
Niepełne podstawowe4,2 %0,36
Podstawowe38,3 %9,01 %
zawodowe36,4 %41,18 %
średnie18,9 %21 %23,90 %49,45 %
licencjat6,98 %
wyższe2,1 %18,57 %

Zestawienie poziomów wykształcenia na rok 2007 z rozróżnieniem na kobiety i mężczyzn.

Poziom wykształceniaRazemKobietyMężczyźni
Niepełne podstawowe20,36 %20,36
Podstawowe499,01 %173,12 %325,88 %
zawodowe22441,18 %8415,44 %14025,73 %
średnie12923,90 %7313,41 %5610,29 %
licencjat386,98 %285,14 %101,83 %
wyższe10218,57 %6211,39 %407,35 %

544
26448,5 %28051,44 %

Zestawienie dekadami procentowo w każdej grupie

Poziom wykształcenia1961 -19701971-19801981-1987
ilość%ilość%ilość%
Niepełne podstawowe21,9 %
Podstawowe269,09 %98,57 %139,09
zawodowe13547,2 %5148,57 %3121,67 %
średnie7225,17 %2019,04 %3524,47 %
licencjat165,59 %54,76 %1711,88 %
wyższe3712,93 %1817,14 %4732,86 %

286
105
143

Stan wykształcenia mieszkańców w rejonie Szkoły Podstawowej w Więckach rok 1983

( według spisu z poszczególnych wsi obwodu szkolnego

przeprowadzonego przez dyr. Leszka Matuszewskiego)
Zestawienie liczbowe i procentowe poziomu wykształcenia mieszkańców.

Poziom wykształceniaLiczba osób%
Niepełne podstawowe203,89
Podstawowe20139,18
Zawodowe18435,86
Średnie9518,51
Licencjat
Wyższe132,


Zestawienie poziomów wykształcenia na rok 1983 z rozróżnieniem na kobiety i mężczyzn.

Poziom wykształceniaRazemKobietyMężczyźni
Osoby%Osoby%Osoby%
Niepełne podstaw.203,89 %101,94101,94
Podstawowe20139,1811121,639017,54
Zawodowe18435,865310,3313125,59
Średnie9518,515610,91397,6
Licencjat
Wyższe132,5381,5650,97

513
23846,39%27553,6 %

Zestawienie dekadami procentowo w każdej poziomie kształcenia:

Poziom wykształcenia1930 -19401941- 19501951-19601961 – 1969

ilość%ilość%ilość%ilość%
Niepełne podstawowe78,04 %75,3 %20,9644,65
Podstawowe6878,16 %7657,57 %4622,111112,79
zawodowe78,04 %3325 %9646,154855,81
średnie33,44 %1410,6 %5727,42124,41
licencjat
wyższe22,29 %21,51 %73,3622,32

87
132
208
86