Szkoła Podstawowa w Więckach nosi imię Stefanii Sempołowskiej.

Patronka (1869-1944) była nauczycielką, publicystką, działaczką społeczną. Jest autorką słów, które znalazły się na rewersie sztandaru szkoły: 

” Szkoła – jak życie – nie staje, nie zatrzymuje się.

A każdy dzień jej pracy odbija się echem w przyszłości.” 

  15 października 2007 r. szkoła obchodziła Jubileusz 35-lecia funkcjonowania w nowym budynku. Na tej uroczystości został poświęcony sztandar szkoły.
 

Awers i rewers sztandaru: