Stołówka obsługuje dzieci przedszkolne, dla których przygotowywane są śniadanie i dwudaniowy obiad, oraz uczniów klas I-VIII, dla których wydawane są jednodaniowe obiady.

Obiady mogą być finansowane przez rodziców lub ze środków GOPS-u w Popowie.

Przypominamy, że w przypadku odpłatności własnej rodziców kwotę należności należy wpłacić u intendenta do 10-ego dnia danego miesiąca.