Rodzice wspierają szkołę w jej działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pomagają w przygotowaniu i organizacji imprez szkolnych i środowiskowych.

  Zebrania ogólne  rodziców dotyczące podsumowaniu postępów dzieci oraz bieżącej sytuacji szkoły odbywają się we wrześniu, w listopadzie, w styczniu i kwietniu.

 Na pierwszym zebraniu we wrześniu wybierana jest reprezentacja przedstawicieli ogółu rodziców szkoły – Rada Rodziców.  

Numer konta Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Popowie z siedzibą w Zawadach

62 8259 0004 2001 0000 2163 0001