Plan lekcji w roku szkolnym 2019/2020

PRZEDSZKOLE W WIĘCKACH

Pracuje od 2.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w godz. 7.30 – 15.30.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIĘCKACH

(plan obowiązuje od 3 lutego 2020 r.)

KLASA I

Poniedziałek1. e.w.
2. e.w.
3. e.w.
3. e.w./w-f
4. j.angielski
Wtorek1. e.w.
2. e.w.
3. religia
4. e.w.
5. e.w./w-f 
Środa1. e.w.
2. e.w.
3. e.w.
4. religia
Czwartek1. e.w.
2. e.w.
3. e.w./w-f
4. g.d.d.
Piątek1. e.w.
2. e.w.
3. e. w.
4. informatyka
5. j.angielski 

KLASA II

Poniedziałek1. e.w.
2. e.w.
3. religia
4. e.w.
5. g.d.d.
Wtorek1.  e.w.
2. e.w.
3. e.w.
4. e.w./w-f
5. j. angielski
6. zkk. II 
Środa1. religia
2. e.w.
3. e.w.
4. j. angielski
5. TB DP
6. log. II 
Czwartek1. e.w.
2. e.w./w-f
3. e.w.
4. e.w.
Piątek1. e.w
2. e.w./w-f
3. e.w.
4. e.w.
5. informatyka

KLASA III

Poniedziałek1. e.w.
2. e.w.
3. e.w./w-f
4. e.w.
5. religia
Wtorek1. j.angielski
2. e.w.
3. e.w.
4. religia
5. g.d.d.
Środa1. e.w.
2. e.w.
3. e.w./w-f
4. e.w.
Czwartek1. e.w./w-f
2. e.w.
3. informatyka
4. e.w.
5. e.w.
Piątek1. e.w.
2. e.w.
3. e.w.
4. j. angielski 

KLASA IV

Poniedziałek0. JS PM 
1. technika
2. religia
3.  informatyka
4. j. angielski
5. matematyka
6. w-f
7. KP
Wtorek1. g.wych.
2. matematyka
3. j. angielski
4. j. polski
5. przyroda 
6. g.d.d. (mat)
7. NŁ log
Środa1. muzyka
2. j. polski
3. j. polski
4. matematyka
5. historia
6. w-f
7. NŁ
Czwartek 0. NŁ
1. plastyka
2. wdżr
3. j. polski
4. przyroda
5. KP NŁ
6. NŁ KP
Piątek1. religia
2. matematyka
3. j. angielski
4. w-f
5. w-f
6. j.polski

KLASA V

Poniedziałek0. DK 
1. g.d.d.(j. pol.)-NSz
2. matematyka 
3. j. angielski – NSz
4. informatyka
5. j. polski-NSz
6. w-f 
Wtorek0. LO DK MK 
1. historia + MK
2. j. polski
3. biologia
4. matematyka
5. religia – NSz
6. geografia 
7. g. wych. 
Środa1. j. polski – NSz
2.  j. polski
3. technika
4. muzyka
5. religia/MK log 
6. w-f
7. DK, log. 
Czwartek0. DK
1. j. angielski – NSz
2. matematyka
3. historia
4. wdżr
5. plastyka  

7. NSz DK
Piątek1. matematyka
2. j. angielski
3. j. polski + MK
4. wf
5. wf

KLASA VI

Poniedziałek1. j. angielski
2. j.polski
3. matematyka
4. historia
5. informatyka
Wtorek0. JB GR 
1. matematyka
2. wf
3. j. polski
4. biologia
5. geografia
6. j. angielski
7. g.d.d. (j.pol.)
Środa1. matematyka
2. technika
3. religia
4. j. polski
5. wf
6. g.wych
Czwartek1. matematyka
2. j. polski
3. plastyka
4. wf
5. j. angielski
6. wdżr
Piątek0. GR 
1. wf
2. historia
3. religia
4. j. polski
5. muzyka

 KLASA VII

Poniedziałek0. MH
1. dopilnowanie
2. historia
3. j. polski
4. matematyka
5. muzyka
6. fizyka
7. religia
8. MH NK
Wtorek1. j. niemiecki
2. religia
3. w-f
4. j. angielski
5. matematyka
6. j. polski
7. geografia
8. g.d.d. (mat), MH
Środa0. MH NK 
1. biologia
2. chemia
3. g. wych.
4. wf
5. j. polski
6. fizyka
7. geografia
8. MH
Czwartek1. j. polski
2. j. angielski
3. matematyka
4. matematyka
5. w-f
6. w-f
7. plastyka
Piątek1. chemia
2. j. niemiecki
3. biologia
4. historia
5. j. polski
6. informatyka
7. j. angielski

 KLASA VIII

Poniedziałek1. wdż
2. edb
3. j. polski
4. religia
5. w-f
6. matematyka
7. fizyka
Wtorek0. KT WK
1. w-f
2. j. niemiecki
3. matematyka
4. j. polski
5. j. polski
6. historia
7. religia
Środa0. g.d.d.(mat) 
1. g.wych.
2. w-f
3. chemia
4. j. polski
5. j. angielski
6. geografia
7. fizyka
Czwartek1. g.d.d. (j. pol.)
2. j. polski
3. j. angielski
4. historia
5. wos
6. matematyka
7. matematyka
Piątek0. KT WK
1. j. niemiecki
2. biologia
3. w-f
4. chemia
5. wos
6. j. angielski
7. informatyka