Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021

PRZEDSZKOLE W WIĘCKACH

Pracuje od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w godz. 7.30 – 15.30.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIĘCKACH

(plan obowiązuje od 7 września 2020 r.)

KLASA I

Poniedziałek1. e.w./w-f
2. e.w.
3. e.w.
4. religia
Wtorek1. e.w.
2. j.angielski
3. e.w.
4. e.w.
5. e.w.
6. gdd
Środa1. religia
2. e.w.
3. e.w.
4. e.w./w-f
Czwartek1. e.w.
2. e.w.
3. j.angielski
4. e.w./w-f
5. e.w.
Piątek1. e.w.
2. informatyka
3. e. w.
4. e.w. 

KLASA II

Poniedziałek1. e.w.
2. e.w.
3. e.w.
4. e.w./w-f
Wtorek1.  e.w.
2. religia
3. e.w./w-f
4. e.w
5. e.w
Środa1. e.w./w-f
2. e.w.
3. e.w.
4. j. angielski 
Czwartek1. e.w.
2. e.w.
3. e.w.
4. j.angielski
5. religia
Piątek1. informatyka
2. e.w.
3. e.w.
4. e.w.
5. gdd

KLASA III

Poniedziałek1. e.w.
2. e.w.
3. e.w./w-f
4. j.angielski
5.—-
6. TB, DP
Wtorek1. e.w
2. e.w.
3. j.angielski
4. religia
5. g.d.d.
Środa1. e.w.
2. e.w.
3. e.w.
4. religia
5. zkk
Czwartek1. e.w.
2. e.w.
3. e.w.
4. e.w.
5. e.w./w-f
Piątek1. e.w.
2. e.w.
3. informatyka
4. e.w.
5.e.w./w-f
6. KA, DP

KLASA IV

Poniedziałek1. matematyka
2. j.polski
3.  j.angielski
4. historia
5. w-f
6. w-f
7. religia
Wtorek1. j.angielski
2. matematyka
3. j.polski
4. w-f
5. godz. z wych.
Środa1. matematyka
2. w-f
3. technika
4. przyroda
5. j.angielski
Czwartek1. gdd
2. plastyka
3. j. polski
4. j.polski
5. wdżr
Piątek1. przyroda
2. religia
3. matematyka
4. informatyka
5. j.polski
6. muzyka

KLASA V

Poniedziałek1. g.d.d.
2. biologia
3. historia
4. j.polski
5. religia
6. j.angielski
Wtorek1. j.polski
2. j. polski
3. geografia
4. matematyka
5. w-f
6. w-f
7. KP
Środa0. NŁ
1. j.polski
2. matematyka
3. historia
4. informatyka
5. technika
6. w-f
7. KP
Czwartek0. JS, PM, NŁ
1. j.angielski
2. j.polski
3. w-f
4. plastyka
5. matematyka
6. wdżr
7. religia
Piątek0. NŁ
1. j.angielski
2. matematyka
3. muzyka
4. godz. z wych.
5. —-
6. KP, JS
7. NŁ

KLASA VI

Poniedziałek0. LO, DK
1. j. angielski
2. j.polski
3. biologia
4. matematyka
5. muzyka
6. historia
Wtorek1. j.polski
2. geografia
3. matematyka
4. j.angielski
5. w-f
6. w-f
Środa0. MK, DK
1. gdd + MK
2. religia
3. godz. z wych.
4. historia
5. informatyka + MK
6. w-f
Czwartek0.DK
1. plastyka
2. technika
3. w-f
4. matematyka + MK
5. j.polski + MK
6. religia
7. wdżr
Piątek0. DK, AS
1. matematyka
2. j.angielski
3. j.polski
4. j. polski
5. NSz, DK
6.NSz

 KLASA VII

Poniedziałek0. GR
1. biologia
2. matematyka
3. fizyka
4. chemia
5. j.polski
6. dor.zaw
7. j.angielski
Wtorek1. geografia
2. fizyka
3. j.niemiecki
4. j.polski
5. j.polski
6. godz. z wych.
7. religia
Środa0. gdd
1. j.angielski
2. j.polski
3. w-f
4. biologia
5. religia
6. chemia
7. informatyka
Czwartek1.matematyka
2. w-f
3. plastyka
4. historia
5. j.polski
6. j.niemiecki
7. geografia
Piątek1. w-f
2. w-f
3. j.angielski
4. matematyka
5. matematyka
6. historia
7. muzyka

 KLASA VIII

Poniedziałek0. NK
1. j.polski
2. j.angielski
3. matematyka
4. fizyka
5. historia
6. chemia
7. w-f
Wtorek0. MH
1. religia
2. j. polski
3. fizyka
4. j. niemiecki
5. geografia
6. j.angielski
7. MH
Środa0. g.d.d.
1. j.polski
2. j.polski
3. biologia
4. matematyka
5. chemia
6. informatyka
7. religia
Czwartek1. w-f
2. j.angielski
3. matematyka
4. dor. zaw.
5. j.niemiecki
6. wos
7. edb
Piątek1. j.polski
2. historia
3. w-f
4. w-f
5. wos
6. matematyka
7. godz. z wych.