dr Barbara Dondela – chemia, biologia

mgr Ewa Droś – nauczyciel wspomagający, wf

mgr Anita Drzazga – język polski, przyroda, logopedia  

mgr Barbara Drzazga – język polski, historia, WOS

mgr Ewa Godszling-Leszczyk -nauczyciel wspomagający

mgr Zdzisława Kwas – wychowanie przedszkolne

mgr Agata Lesiak – wychowanie przedszkolne

mgr Edyta Mazoń – nauczyciel wspomagający

mgr Paulina Pełka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

mgr Aleksandra Pokora – język angielki, 

mgr Anna Suchańska – matematyka, technika 

mgr  Barbara Szajkowska – wf, religia, wdżr

mgr Ewa Szlachcic – nauczyciel wspomagający 

mgr Edyta Wójciak – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Bożena Związek – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

 Nauczyciele niepełnozatrudnieni:

mgr Monika Antos – biblioteka, świetlica 

mgr Joanna Rendak – biologia, świetlica 

mgr Renata Ciągowska – plastyka, wdżr  

mgr Magdalena Lewera – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, terapia pedagogiczna

mgr Jolanta Kopyt – nauczyciel wspomagający 

mgr Irena Kopera – geografia

mgr Monika Mach – surdopedagogika 

mgr  Anna Suchańska – psycholog

mgr Paweł Zatoń – infromatyka 

mgr Danuta Zawada – fizyka