dr Barbara Dondela – chemia, biologia

mgr Martyna Ciesielska – język polski, świetlica

mgr Ewa Droś – nauczyciel wspomagający, wf

mgr Anita Drzazga – język polski, przyroda, logopedia  

mgr Barbara Drzazga – język polski, historia, WOS

mgr Ewa Godszling-Leszczyk -nauczyciel wspomagający

mgr Zdzisława Kwas – wychowanie przedszkolne

mgr Agata Lesiak – wychowanie przedszkolne

mgr Edyta Mazoń – nauczyciel wspomagający

mgr Paulina Pełka – edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Pokora – język angielki, 

mgr Anna Suchańska – matematyka, technika 

mgr  Barbara Szajkowska – wf, religia, wdżr, doradztwo zawodowe

mgr Ewa Szlachcic – nauczyciel wspomagający 

mgr Anna Tasarz – język angielski

mgr Edyta Wójciak – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Anita Zjawiona – nauczyciel wspomagający

mgr Bożena Związek – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

 Nauczyciele niepełnozatrudnieni:

mgr Monika Antos – biblioteka, świetlica 

mgr Agnieszka Brzozowska – informatyka 

mgr Renata Ciągowska – plastyka, wdżr  

mgr Agnieszka Księżarek – fizyka 

mgr Magdalena Lewera – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Mach – surdopedagogika 

mgr Grażyna Nowak – geografia

mgr Joanna Rendak – przyroda, świetlica 

mgr  Anna Suchańska – psycholog, nauczyciel wspomagający

mgr Sylwia Ślusarczyk