Jacy nauczyciele pracowali do roku 1939 nie można ustalić z braku materiału dowodowego. Wiadomo z zapisków w kronice, że od września 1939 roku do 1940 roku pracowało dwoje nauczycieli i kierownik.

A oto lista nauczycieli, którzy pracowali w tej szkole w przeszłości:

1. Wanda Chwastowska

2. Krystyna Chwastowska

3. Janina Goc

4. Zofia Ciemięga(Związek)

5. Henryk Garbaciak

6. Zdzisław Sikorski

7. Regina Ząbkowska

8. Stanisław Bojdys

9. Bogumił Krupiński

10. Wiktoria Kasprzyk

11.Tadeusz Psuj

12. Barbara Lizurej

13. Feliks Lizurej

14. Wanda Modlińska-Korczak

14. Anna Kotynia-Szajkowska

15. Halina Witczyk-Korkus

16. Paweł Pyka

17. Krystyna Pniak

18. Henryka Związek-Tronina

19. Jadwiga Cieślińska

20. Krystyna Radecka

21. Elżbieta Włodarczyk

22. Elżbieta Randak-Witczyk

23. Małgorzata Witczyk

24.Bronisław August

25. Grażyna Chrząszczyk

26. Anna Olczykowska

27. Joanna Kotas-Witczyk

28. Krystyna Smolarek

29. Wanda Kowalczyk

30. Helena Kalwik

31. Czesław Kalwik

32. Marzanna Kudrzyn – Kowalska

33. Edward Franczak

34. Aneta Zabraniak-Kapłaniak

35. Władysław Desperak

36. Dariusz Klimek

37. Jadwiga Wojciechowska-Leszczyńska

38. Ewa Drosik-Lizurej

39. Anna Matuszewska

40. Leszek Matuszewski

41. Danuta Puczyńska-Kościelna

42. Halina Olech-Grudzka

43. Hubert Bar

44. Ewa Macoch

45.Teresa Huczko-Szwed

46. Edyta KuźniakTomczyk

47. Anna Zduńkowska

48.Czesław Trawczyński

49. Irena Białek-Kopera

50. Alicja Kleszcz-Patacz

50. Robert Związek

51. Stanisław Sielski

52. Maria Prusko-Wzientek

53. Wiesława Drosik – Kuś

54. Maria Kucharczyk – Franczak

55. ks.Marek Woźniak

56. Wiolanta Małgorzata Wojciechowska