Nauczyciele - ludzie, którzy w codziennej, trudnej, a jednocześnie pasjonującej pracy starają się wspierać dziecko, a później młodego człowieka, w jego rozwoju. Prowadzą, stymulują, korygują, a każdy dzień ich pracy "odbije się echem w przyszłości" ( S. Sempołowska).