W gabinecie pomocy przedlekarskiej opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka.

PIEL. ELŻBIETA KASPRZAK

HARMONOGRAM PRACY PIELĘGNIARKI

W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

w każdy poniedziałek

godz. 725 – 1125