DYREKTORZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCKACH/GMINNEGO ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W WIĘCKACH ( od 1.09.2010 r.)

LATA PRACY

05.06.2017 – 31.08.2019 Ryszarda Badura

01.09.2015 – 29.05.2017 Julita Sieja

2001 –  2015 Ryszarda Badura

1991 – 2001 Wiesława Kuś

1981 – 1991 Leszek Matuszewski

1980 – 1981 Danuta Kościelna

1979 – 1980 Helena Kalwik

1973 – 1979 Czesław Kalwik

1961 – 1972 Anna Szajkowska p.o. kierownika Szkoły Podstawowej w Antoniach, filii Szkoły Podstawowej w Więckach

1972 – 1977 Wanda Kowalczyk p.o. kierownika Szkoły Podstawowej w Antoniach, filii Szkoły Podstawowej w Więckach

1956 – 1973 Feliks Lizurej

1954 – 1956 Zofia Związek

1951 – 1954 Edward Rygał

1946 – 1951 Wanda Chwastowska

1945 – 1946 Barbara Marszałek

? – 1945 p. Smółka

1940  –? p. Krzysik

IX.1939 – XII.1939 p. Szaflik