Wewnętrzne dokumenty szkoły:

– Statuty GZSP nr 4, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Więckach

– program wychowawczy

– program profilaktyki

– wewnątrzszkolny system oceniania

…………………………………………………………