Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2019/2020:

poniedziałek 830 – 1150

czwartek 810 – 1150

Obsługuje: Monika Antos