Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Więckach na rok szkolny 2021/2022 ——>POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 —–>POBIERZ ……………………………………………Termin rekrutacji to: 1.03.2021 – 31.03.2021

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego ——>POBIERZ

Statut GZSP nr 4 ——> POBIERZ …………………………………. Termin rekrutacji to: 1.03.2021 – 31.03.2021

Statut Szkoły Podstawowej (aktualizacja wrzesień 2020) ——> POBIERZ

Statut Przedszkola ——> POBIERZ

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny ——> POBIERZ

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny został przyjęty przez Radę Rodziców – Uchwała nr 1/2020. Dokument wpłynął do Dyrektora GZSP nr 4 w Więckach w dniu 30.09.2020 r. UCHWAŁA ——> POBIERZ

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego ——> POBIERZ