Statut GZSP nr 4 ——> POBIERZ

Statut Szkoły Podstawowej (aktualizacja wrzesień 2020) ——> POBIERZ

Statut Przedszkola ——> POBIERZ

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny ——> POBIERZ

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny został przyjęty przez Radę Rodziców – Uchwała nr 1/2020. Dokument wpłynął do Dyrektora GZSP nr 4 w Więckach w dniu 30.09.2020 r. UCHWAŁA ——> POBIERZ

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego ——> POBIERZ