Szkolny konkurs

 

Regulamin Szkolnego Konkursu dla klas IV-VIII na

 „Najpiękniejszą Maskę Karnawałową”.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności uczniów
 • Podtrzymywanie tradycji karnawałowych
 • Rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedną pracę
 • Konkurs odbędzie się w klasach IV-VIII
 • Technika wykonania pracy dowolna
 • Forma pracy – przestrzenna (do noszenia na twarzy)
 • Opis pracy przesłanej drogą elektroniczną (w meilu piszemy imię i nazwisko uczestnika oraz klasę)

Kryteria oceny:

 • Samodzielność wykonania
 • Pomysłowość
 • Zaangażowanie, wkład pracy

Terminy:

 • Termin ogłoszenia konkursu 3.02.2021r.
 • Termin odsyłania prac  10.02.2021r.
 • Termin ogłoszenia wyników 12.02.2021r.

Wyniki:

 • Zdobywcy I,II,III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe, oraz cząstkową ocenę celującą z plastyki.
 • Przewidziane są również dwa wyróżnienia nagrodzone dyplomem.
 • Informacja o wynikach i terminie odbioru nagród będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Prace będzie oceniała komisja konkursowa składająca się  z nauczycieli GZSP nr4 w Więckach.