Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wrażliwości, aby służba dzieciom, tym posłusznym i tym niepokornym zrodziła wiele cennych owoców.