Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.