Wyniki egzaminu

31 lipca od godz. 10.00 będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. Zaświadczenia będą wydawane w kolejności alfabetycznej co 5 minut jedna osoba z zachowaniem reżimu sanitarnego.