Egzamin ósmoklasisty

Język polski – 16 czerwca godz. 9.00

Matematyka – 17 czerwca godz. 9.00

Język obcy – 18 czerwca godz. 9.00