Konsultacje

Uczniowie z klas IV – VII, którzy są zainteresowanych konsultacjami w szkole, proszeni są o zgłaszanie tego faktu drogą telefoniczną, mailową (gzsp4wiecki@interia.pl) lub poprzez kontakt z wychowawcami.