Zarządzenie Wójta

Zarządzeniem Wójta Gminy Popów: do 7 czerwca 2020 roku pozostają zawieszone zajęcia na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Popów oraz zawieszone są konsultacje dla uczniów...

Czytaj więcej >>