Nauczanie zdalne

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie się odbywać na odległość.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.  

Tak wygląda harmonogram tegorocznych egzaminów.

Tabela z terminami egzaminów 2020.
16-18 czerwca – egzamin ósmoklasisty,
8-29 czerwca – egzamin maturalny bez egzaminu ustnego,
22 czerwca - 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017),
17-28 sierpnia – egzamin zawodowy (Formuła 2019).