Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Jesteśmy w trakcie kolejnego tygodnia nauki na odległość. Biorąc pod uwagę uwagi nauczycieli dotyczących zdalnej pracy zamieszczam informację dotycząca aktualnej organizacji zdalnej pracy uczniów i nauczycieli.

1. Uczniowie pracują zgodnie z planem zajęć.

2. Przypominam, że w każdym dniu pracy od 25.03.2020r. nauczyciel uzupełnia frekwencję ucznia, potwierdzeniem obecności jest przesłanie wykonanej pracy, jeżeli uczeń nie zdąży jej wykonać, to przesłanie informacji do nauczyciela danego przedmiotu o pobraniu materiałów do pracy. Biorąc  pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu- obecność może być zaliczana na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym.

W przypadku dłuższego braku informacji od ucznia nauczyciel będzie kontaktował się z wychowawcą, a ten ma ustalić przyczynę kontaktując się z rodzicami.

Praca zdalna musi opierać się na wzajemnej chęci i współpracy i odpowiedzialności za efekt końcowy.

Bardzo proszę sprawdzić czy dziecko bierze udział w zajęciach, mam informację od nauczycieli, że nie wszyscy uczniowie wykonują polecenia, a to wpłynie na ich ocenę na koniec roku szkolnego.

Pamiętajmy,że w tym trudnym czasie powinniśmy być dla siebie wyrozumiali i życzliwi.Wszyscy musimy razem tworzyć szkołę i dbać o dobro naszych dzieci.

Drodzy uczniowie

Pamiętajcie, że nastał trudny czas dla nas wszystkich, dlatego nie bagatelizujcie szkoły, starajcie się odrabiać zadane ćwiczenia na bieżąco.Wszyscy nauczyciele oceniają wasze postępy.Potraktujcie sprawę poważnie- musicie wykazać się ogromną dojrzałością poprzez samodyscyplinę w wykonywaniu swoich szkolnych obowiązków. Jeżeli będziecie potrzebowali wsparcia, rozmowy, porady zawsze możecie kontaktować się z wychowawcą, psychologiem, każdym nauczycielem. Zawsze możecie pisać również do mnie.

Dyrektor GZSP nr 4 w Więckach