OGŁOSZENIE DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie!
1. Od  środy nauczyciele będą przesyłać dla Was zadania.
2.Zadania i materiały edukacyjne umieszczane będą zgodnie z obowiązującym danego dnia planem lekcji każdej klasy. Każda klasa otrzyma linki dostępu do materiałów z poszczególnych przedmiotów.
3. Nauczyciele będą dyżurować przy swojej poczcie e-mail w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania do lekcji .
4.Jeśli w trakcie dnia pojawią się nowe pytania, to będziemy na nie odpowiadać w kolejnym dniu .
5. Pracujcie systematycznie, by uniknąć nagromadzenia zadań.

W tym czasie:
1.Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
2.Przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie oraz  bezpieczeństwa w sieci.