OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
1. Od  środy nauczyciele będą udostępniać i przesyłać zadania dla uczniów.
2.Zadania i materiały edukacyjne umieszczane będą zgodnie z obowiązującym danego dnia planem lekcji każdej klasy. Każda klasa otrzymała linki dostępu do materiałów edukacyjnych.
3. Nauczyciele będą dyżurować przy swojej poczcie e-mail w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania do lekcji .
4.Jeśli w trakcie dnia pojawią się nowe pytania, to będziemy na nie odpowiadać w kolejnym dniu .
5. Uczniowie powinni pracować systematycznie, by uniknąć nagromadzenia zadań.