Drodzy Rodzice i Drodzy Uczniowie

Od dnia 25 marca 2020 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 20 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami w tym rozporządzeniu w GZSP nr 4 w Więckach wprowadzamy nauczanie na odległość. Zajęcia będą się odbywały online zgodnie z tygodniowym planem zajęć obowiązującym w szkole. Rodzice i uczniowie zostali powiadomieni o formach i metodach pracy zdalnej.

Więcej informacji o nauczaniu zdalnym można znaleźć TUTAJ.