Zawieszenie zajęć.

Zgodnie z decyzją ministra edukacji, do 25 marca br. przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe nie będą pracowały. 12 i 13 marca w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki z dnia na dzień.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.