Projekt „Aktywna tablica”

Nasza szkoła w ramach udziału w projekcie „Aktywna tablica” oraz przy wsparciu finansowym gminy otrzymała 3 monitory interaktywne. Monitory zostały zamontowane w sali klasy pierwszej, klasy drugiej i klasy czwartej. Od teraz wszystkie nasze sale są wyposażone w interaktywny sprzęt, a lekcje w nich od razu stają się ciekawsze.